Milieu Autodemontage Zelissen

In 2005, is op onze demontage afdeling, een SEDA droogleggingssysteem geïnstalleerd. Hiermee maken we in 10 minuten een voertuig volledig vloeistofvrij.

Zo kan Autodemontage Zelissen nog schoner en veiliger werken en kunnen hogere rendementen op het aftappen van vloeistoffen worden behaald. Denk aan vloeistoffen als benzine of diesel, olie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en remvloeistof. Alles wordt gescheiden afgevoerd en opgeslagen in separate tanks.

Vanaf de SEDA-unit gaat het demontagevoertuig naar de demontage werkplaats. Hier wordt het voertuig verder ontdaan van materialen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals rubber, glas, kunststof en metalen. Meer informatie over het recyclen van deze afvalstoffen vindt u op de site van ARN.